Paskelbtas Miesto naujienos

Tarybos posėdyje. Ir diskutavo, ir kritikavo

Pirmadienis, 23 December 2019 13:39 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį vykusio rajono tarybos posėdžio metu netrūko diskusijų, pasiūlymų, kritikos, tačiau darbas vyko gana spėriai, klausimai vijo klausimus. 

Taryba patvirtino Etikos bei Antikorupcijos komisijų nuostatus; Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvus; VšĮ Jonavos ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašą; Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodiką; Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, kt. Taip pat buvo patikslintas rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas; patvirtintas Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų sąrašas.

Nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius biudžetinėse įstaigose; Jonavos rajono savivaldybės administracijai suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, pritarta kitiems sprendimų projektams.

Galės rinktis: arba tvarkysis, arba mokės

Posėdžio metu patvirtintas Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas. Jis turėtų paskatinti žemės sklypų savininkus, nuomininkus, naudotojus tvarkyti savo sklypus, kad teritorijos taptų tvarkingesnės, naudojamos pagal paskirtį. Jei nebus tvarkomasi, bus priskaičiuojamas didesnis žemės ar žemės nuomos mokestis, o žemės sklypų savininkai, naudotojai, nuomininkai turės visišką laisvę pasirinkti: tvarkyti savo valdomas teritorijas arba mokėti didesnį mokestį.  

Patvirtintas Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Juo siekiama sudaryti palankesnes pavėžėjimo sąlygas mokiniams bei užtikrinti organizuotą Jonavos rajono kaimuose ir miesteliuose, toliau nuo mokyklos gyvenančių mokinių pavėžėjimą keleiviniu transportu į mūsų rajono savivaldybės teritorijoje esančias atitinkamą ugdymo programą vykdančias įstaigas ir atgal, šią paslaugą teikiant darbo ir ne darbo dienomis, atsižvelgus į mokinių nemokamo pavėžėjimo poreikį.

 Taryba buvo „prieš“

 Po diskusijų nepritarta atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčiui, kitaip dar vadinamam „vartų mokesčiu“. Šis mokestis – neatsiejama dalis mokesčio, kurį moka savivaldybės fiziniai ir juridiniai asmenys už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.                      

Daugiabučiai už bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijų valymą mokės daugiau

Taryboje taip pat patvirtintas UAB „Jonavos paslaugos“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valymo ir priskirtų teritorijų tvarkymo mokesčio tarifas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valymo tarifas – ne daugiau kaip 0,0885 Eur  (be PVM) už 1 m2 patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančių patalpų bendro ploto (augimas procentais – 13,75, eurais – 0,0107).

Daugiabučiam namui priskirtos teritorijos tvarkymo tarifas – ne daugiau kaip 0,0707 Eur (be PVM) už 1 m2 patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančių patalpų bendro ploto (augimas procentais – 28,55, eurais – 0,0157).

Pavyzdžiui, 2 kambarių (50 kv. m) butas už patalpų valymą mokės 0,64 Eur, o teritorijų tvarkymą – 0,95 Eur daugiau. Iš viso per mėnesį – 1,59 Eur brangiau.  

Šis sprendimas įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Tarifas didinamas dėl minimalaus valandinio atlygio (MVA) augimo, kuris turi didelės įtakos tiek patalpų valymo, tiek ir teritorijų tvarkymo sąnaudoms, nes sudaro daugiau kaip 80 proc. visų sąnaudų, patiriamų šioms paslaugoms teikti. Paskutinį kartą minimų paslaugų tarifai savivaldybės taryboje buvo tvirtinti 2017 m. pabaigoje, įskaičiuojant nuo 2018 m. sausio 1 d. nustatytą MVA (2,45 Eur). Nuo to laiko LR Vyriausybė MVA padidino dar 51,8 proc.: nuo 2019 m. sausio 1 d. – iki 3,39 Eur ir nuo 2020 m. sausio 1 d. – iki 3,72 Eur.

Dėl padidėjusių MVA sąnaudų, bendrovė „Jonavos paslaugos“, valydama bendrojo naudojimo patalpas, šiemet patyrė 15,8 tūkst. Eur, o tvarkydama teritorijas – 49,8 tūkst. Eur nuostolį.

Jeronimo Ralio gimnazija nuo sausio jau turės direktorę

 Tarybos sprendimu nuo 2019 m. gruodžio 31 d. bus nutraukta darbo sutartis su Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ direktore Zita Gudonavičiene.

Atsižvelgdama į 2019-12-11 įvykusio konkurso Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti rezultatus, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-12-11 raštą bei Zitos Gudonavičienės prašymą, taryba nusprendė nuo 2020 m. sausio 2 d. penkeriems metams skirti Zitą Gudonavičienę Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktore.

„Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics