Paskelbtas Miesto naujienos

Dosnumas bendrapartiečiui siekia 33 tūkstančius eurų

Antradienis, 17 December 2019 10:47 Parašė 

Viešoje erdvėje pasklidus informacijai, kad VŠĮ Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui, pasibaigus jo kadencijai, išeinant iš darbo bus sumokėta apie 33000 eurų, šią situaciją paprašėme pakomentuoti savivaldybės opozicijoje dirbančių tarybos narių, frakcijų seniūnų.

Kalbintas tarybos narys Gintas Jasiulionis sakė nežinantis kaip vertinti šį savivaldybės vadovų pasiūlytą sprendimo projektą. „Ar tai perteklinis dosnumas bendrapartiečiui, neūkiškumas, korupcija ar paprasčiausias žioplumas?“,- svarstė G. Jasiulionis“. „Galiu pasakyti, kad aš tame įžvelgiu sąmoningą Darbo kodekso pažeidimą, kai šios įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų ne pagal tą straipsnį, pagal kurį privalėtų būti atleidžiamas. Dirbtinai pritempiamas šalių susitarimas, kai tuo tarpu įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų diena sutampa su teisės aktuose numatyta jo kadencijos pabaiga“,- kalbėjo tarybos narys. Jo nuomone, pagal įstatymus, V. Vaicekauskui priklauso viena išeitinė, kai tuo tarpu atleidžiant jį iš pareigų šalių susitarimu, jam siūlomos penkios išeitinės. Taip pat neaišku, ar teisingai vertinamos nepanaudotos atostogos. „Bet čia jau turėtų pasižiūrėti kontroliuojančios institucijos“,- dėstė G. Jasiulionis. „Manau, kad pagrindinis vertinimas tūrėtų būti moralinis. Ar atsisveikinant su Suaugusiųjų švietimo centro direktoriumi, iš savivaldybės biudžeto tam reikėtų papildomai skirti 33600 eurų sumą, kai tuo tarpu visos Panerio mokyklos mokytojų atlyginimams šiais metais trūksta 24000 eurų. Įvertinus visas aplinkybes, susidaro įspūdis, kad tai eilinis mero Mindaugo Sinkevičiaus nepotizmo atvejis, kai „šeriami“ savi socialdemokratai ir grubiai pažeidžiami įstatymai“,- nuomonę šiuo klausimu išsakė tarybos narys Gintas Jasiulionis.

Tokios nuomonės buvo ir kitas tarybos narys – Arvydas Gasys. „Tai visiškas finansinės drausmės nesilaikymas. Pernai darbo užmokesčio fondas buvo viršijamas sporto centro ir kultūros centro darbo užmokesčiui, nes jie pritrūko lėšų, dabar štai Suaugusių švietimo centras. Jei ta įstaiga turi lėšų, tai tegu moka, bet dabar vienam Vytui Vaicekauskui numatoma suma iš biudžeto. Kas galėtų paneigti, kad čia nėra aferos?“,- klausė A. Gasys.

Tarybos nariui pasirodė keista, kad tokie sprendimai pasiekia tarybą, kai savivaldybėje dirba teisininkai, atliekamas antikorupcinis vertinimas. Pasak A. Gasio, šį klausimą reikia plačiai išnagrinėti ir ištirti. „Šis poelgis verčia suabejoti savivaldybės vadovų sprendimų skaidrumu. Prieš Vyto Vaicekausko asmenį nieko neturiu, bet tokie skaičiai kelia abejonių“,- teigė tarybos narys. Jo žiniomis visai neseniai pareigas paliko ir ilgamečiai seniūnai, ir darželių direktoriai, kurie „išėjo“ be išeitinių. Kodėl sąlygos ne visiems vienodos, klausimas lieka atviras.Tarybos nariui Remigijui Osauskui pirmiausiai kliuvo tai, kad pareigas palikę du ilgamečiai švietimo įstaigų direktoriai buvo įvertinti skirtingomis kompensacijomis. Jo nuomone, išmokos turi būti suvienodintos. „V. Vaicekausko atveju, kai paskutinė jo darbo diena sutampa su kadencijos pabaiga ir forminamas šalių susitarimas, tai akivaizdus piktnaudžiavimas“,- sakė R. Osauskas ir ragino elgtis padoriai.

Virginija Martuzaitė

Web Analytics