Paskelbtas Miesto naujienos

Kūrybingumas ir lyderystė: „Kviečiame bendradarbiauti mokantis mokytis“

Antradienis, 03 December 2019 10:54 Parašė 

Praėjusią savaitę Jonavos kultūros centro mažojoje salėje rinkosi mokymo įstaigų vadovai, pedagogai, mokiniai, jų tėveliai į nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“. Būtent šiame projekte nuo šių metų pavasario dalyvauja ir įvairios Jonavos mokyklos. Šia nacionaline iniciatyva siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, t. y. paskatinti pokyčius švietimo įstaigose, siekiant mokinių (ugdytinių) mokymosi pažangos.

2019 metų pradžioje suburta projekto kūrybinė komanda, kurią sudaro rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  bei dešimties ugdymo įstaigų atstovai. Rajono projekto kūrybinė komanda, kuruojama profesionalų, rengia pokyčio projektą, orientuotą į besimokančiųjų mokymosi sėkmę, analizuoja rajono švietimo įstaigų problemas ir ieško galimų sprendimo būdų.

Apie „Lyderių laikas 3“ projektą

Su tokiu projektu supažindino Jonavos rajono savivaldybės projektų veiklų koordinatorė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė. „Lyderių laikas atkeliavo ir į Jonavą. Mes jau nuo pavasario dirbame šita linkme. Komanda yra didelė. Ją sudaro 14 narių iš įvairiausių institucijų. Mes džiaugiamės mūsų konsultantais, kuratore, tyrėjais, kurie mums talkina. Jie pavasarį atliko profesinės raiškos tyrimą vienuolikoje Jonavos rajono švietimo įstaigų. O dabar mūsų kūrybinė komanda ruošia pokyčio projektą, kuris, tikime, atneš didelės naudos visai rajono švietimo bendruomenei. Vyks tam tikri pokyčiai , kurių reikia rajonui, kuriuos parodė tyrimas, kai kurie rezultatai, mokyklų patikrinimo rezultatai, - apie projekto naudą kalbėjo jo koordinatorė D. Deikienė. – O šiame renginyje visos komandos dirbo darbo grupėse, klausėsi lektorių pranešimų“.

Kaip teigė projekto kūrybinės komandos vadovė D. Deikienė, visi įdėmiai klausėsi lektorių, pranešėjų bei iš dalyvaujančių išgirdo įvairių naujų idėjų, pasiūlymų, ką Jonavos kūrybinė komanda galėtų įgyvendinti.

„Jonavos kūrybinė komanda, kurią sudaro ugdymo įstaigų atstovai  yra be galo darbšti, aktyvi. Remdamasi profesinio kapitalo tyrimo rezultatais ir duomenimis gautais mokyklose ir pedagoginės bendruomenės, iš tėvų formuluoja pokyčio projektą savivaldybėje“, - mintimis pasidalino svečias iš Kauno, „Lyderių laikas 3“ projekto švietimo konsultantas, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos vadovas Rolandas Kučiauskas.

Kaip kalbėjo svečias, vienas iš tikslų yra supažindinti su pokyčio projektu, kurį sugeneravo kūrybinė komanda ir dar vienas tikslas, paklausti bendruomenės ar jie palaiko šią numatytą kūrybinės komandos kryptį ar jie turi patarimų ir pasiūlymų, kaip realizuoti truputį kitaip nei mato kūrybinė komanda. 

„Norėčiau pristatyti lyderio vaiko projektą.  Tai nacionalinis švietimo pažangos projektas, tokia veikla, judėjimas, kuris jungia švietimui neabejingus žmones. Šis projektas vyksta jau daugiau nei dešimt metų, - apie projektą pasakojo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė, „Lyderių laikas 3“ projekto švietimo konsultantė  Lina Viršilienė. - Tai ir vadinasi „Lyderių laikas 3“, nes trečias etapas prasidėjo 2009 metais. Jis panašiu modeliu, ta pačia struktūra keliauja per įvairius Lietuvos regionus. Jonava yra trečiajame etape. „Lyderių laiko“ projekto nuveiktų darbų rezultatų ir tos gerosios „lyderiškos bacilos“ Lietuvoje jau  yra labai daug. Aš kartu su Rolandu esame „Lyderių laiko“ viename iš  projekto programų užauginti švietimo konsultantai, kur dabar galime padėti, moderuoti ar tiesiog kartais pabūti, kai vyksta kuriamas  pokytis savivaldybėse.  Mūsų  misija yra konsultavimas arba buvimas šalia to kur kuriasi kažkoks pokytis, naujiena tam tikruose regionuose. Pagrindinis sumanymas – konsultantas neteiktų receptų, neteiktų ekspertinių kažkokių patyrimų, bet mūsų  buvimas šalia žmonių, kurie patys yra puikūs lyderiai. Mums svarbu paskatinti, pozityviai nuteikti, įkvėpti, galbūt kažkokius metodus pritaikyti, kad patys žmonės pradėtų veikti bei jaustųsi drąsiai, laisvai tikėdami švietimo ateitimi“.

Svečių lūkestis yra toks, kad pasibaigus šiam projektui sėkmė aplankytų  ir tvarus galutinis projektas gimtų Jonavos savivaldybėje. 

Ateities mokykla

Jonavos mokyklų lyderiai, įsitraukę į šį projektą, apkeliavo kelias mokyklas ir lopšelius-darželius, kur pamėgino išsiaiškinti kokią ateities mokyklą mato dabartinis jaunimas. Na nuomonių ir pamąstymų buvo įvairiausių, nuo kompiuterinių klasių, gyvų pabendravimų  su žymiais žmonėmis ar pamokų istorijos archyvuose, puikią atmosferą su bendramoksliais ir pedagogais.  Ne vienas ateities mokyklą mato ir be... namų darbų ruošos. Pastaruoju metu jaunimas palietė ir labai opų klausimą apie rūšiavimą, aplinkos taršą, kokių būdų galima prididėti gerinant situaciją.

Tobulumui ribų nėra, tai norai yra dar dilesnis mokinių įtraukimas ir įsitraukimas į savivaldą, kad  būtų daugiau balsavimų sprendžiant kažkokius svarbius mokyklų klausimus. Mokyklose mato ir laisvalaikio zonų stokos problemą. 

Apie mokyklos viziją savo mintis dėstė ir savivaldybėje dirbantieji. O kokia yra gera mokykla? Buvo atsakyta, kad tiek mokytojas, tiek mokinys, tiek darbuotojas jaučiasi taip, lyg būtų, gyventų, dirbtų, leistų laisvalaikį darnioje šeimoje. Kiti mintimis pasidalinę jau suaugę žmonės, turintys savo besimokančių vaikų, ateities mokyklą matė su atsinaujinančiomis tradicijomis, bendruomeniškumu, kur šį sudarytų ne tik mokytojai ir mokiniai, bet ir jų tėvai. 

Aptarimas, darbas grupėse

Šis renginys Jonavoje vyko visą dieną, todėl dalyviai ne tik klausėsi, bet ir patys buvo įtraukti į veiklas. Eigoje savo tyrimo pristatymą atliko profesinio kapitalo raiškos tyrėjas, Šiaulių universiteto Studijų kokybės stebėsenos centro direktorius  Sigitas Balčiūnas. Plačiau kalbama apie dalykus, kurie glaudžiai susiję su pokyčių projektu: kaip sekasi mokytis moksleiviams, į tai įtraukiant ir mokyklų direktorius, pedagogus, tėvus. Taip pat patarta kaip sekasi mokantis mokytis, t. y. kalbama apie mokymosi kompetencijas, koks įvairių mokymosi strategijų poveikis mokinių mokymosi rezultatams, t. y. duomenys iš tyrimų, kurie sako ar verta imtis šitos veiklos ir koncentruoti dėmesį į mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimą. Trečias aptartas dalykas, kaip kartu mokyti mokytis, t. y. apie mūsų bendrą darbą ar bendradarbiavimą...

Vėliau svečiai iš Alytaus, „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narės Milda Kochanskienė ir Gintarė Rakauskienė pristatė savo  miesto pokyčio projekto sėkmės istoriją. Pokyčio projekto idėjos pristatymą atliko ir Jonavos kūrybinės komandos narės Ina Skurdelienė bei Gražina Gečienė, o Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos moksleivė Toma Vilkelytė kalbėjo apie mentorystę ir pagalbą mokantis. 

Daug užimtumo buvo darbo grupėse: pokyčio projekto veiklų planavimas, klausimų-atsakymų apie rengiamą pokyčio projektą sesija, kūrybinės dirbtuvės su Jonavos Janinos Miščiukaitės meno  mokyklos teatro skyriaus mokytoja Živile Martinaitiene. Renginio pabaigoje, kaip įprasta, „Lyderių laiko 3“ konsultantai apibendrino tai, kas buvo nuveikta tądien.

Projekto „Lyderio laikas 3“ Jonavos rajono savivaldybės kūrybinė komanda:

 Danguolė Deikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (kūrybinės komandos vadovas);

Danutė Ragelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, Jeronimo Ralio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;

Rasa Saračinskienė, Senamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Jolanta Macaitienė, Senamiesčio gimnazijos neformaliojo ugdymo mokytoja (karjeros planavimas),  duomenų įvesties operatorė (statistikė);

Aldona Gailienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Žydrūnė Tuomienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja;

Ina Jakovlevienė, Justino Vareikio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Bizokienė, „Neries” pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja;

Ina Skurdelienė, „Lietavos” pagrindinės mokyklos direktorė;

Gražina Gečienė, Šveicarijos pagrindinės mokyklos direktorė;

Edita Gerulaitienė, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro bibliotekininkė, informacinių technologijų mokytoja;

Egidijus Živaitis, Jonavos politechnikos mokyklos istorijos mokytojas;

Jelena Galvydytė, Jonavos vaikų lopšelio - darželio „Saulutė” direktorė.

Gytis RAMANAUSKAS

Web Analytics