Paskelbtas Rajono naujienos

„Stumbro“ sodininkams – atsakymas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Antradienis, 12 November 2019 10:40 Parašė 

Saugaus eismo komisijos (SEK) posėdžio metu pirmininkas Erlandas Andrejevas  supažindino komisijos narius su iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos gautu raštu „Dėl pėsčiųjų perėjos, kelio ženklų ar greičio palaikymo kalnelio įrengimo“ (jis taip pat nusiųstas ir „Stumbro“ sodininkų bendrijai): „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos (...) persiųstą sodininkų bendrijos „Stumbras“ (...) prašymą dėl pėsčiųjų perėjos, kelio ženklų ar greičio palaikymo kalnelio įrengimo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis maždaug ties 40,75 km (įvažiavimu į sodininkų bendriją „Stumbras“).

Informuojame, kad eismo saugos pagerinimui Kelių direkcija valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruože nuo 37,30 iki 41,96 km iki 2021 m. planuoja įrengti vidutinio greičio matuoklį, kuris padės užtikrinti nustatyto važiavimo greičio laikymąsi šiame kelio ruože. Kitų sodininkų bendrijos „Stumbras“ prašyme minimų priemonių Kelių direkcija įgyvendinti neplanuoja, nes: 

1. Pėsčiųjų perėja prašyme minimoje vietoje neatitinka pėsčiųjų perėjų įrengimo kriterijų pagal Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16 (toliau – PPOT 16), nes yra užmiesčio teritorijoje, kur vyrauja tipinės užmiesčio kelio ruožui būdingos eismo sąlygos. Tokiose vietose vairuotojai nesitiki pėsčiųjų perėjų, o pėstieji jaučiasi pernelyg drąsiai dėl jiems čia suteikiamo eismo pirmumo, todėl dažnai įvyksta eismo įvykių, kurių metu žūsta pėstieji. Atkreipiame dėmesį, kad pėsčiųjų perėja nėra inžinerinė priemonė, didinanti pėsčiųjų eismo saugą. Priešingai, remiantis gerąja praktika, pėsčiųjų perėjos įrengimas užmiesčio ruože ar ruože, kurio aplinka panaši į užmiesčio, turi neigiamą įtaką eismo saugos požiūriu.

Pagal PPOT 16, prašyme minimoje vietoje galėtų būti įrengiama tik nežymėta perėja (inžinerinėmis priemonėmis (nuožulniais kelio bortais, iškiliąja saugos salele ar kt.) pėsčiųjų eismui pritaikyta perėjimo per kelią ar gatvę vieta, nepažymėta nei kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“, nei horizontaliojo ženklinimo linijomis). Tačiau informuojame, kad 2018 m. birželio 14 d. Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-134 buvo patvirtinta Pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų pertvarkymo ir atnaujinimo prioritetinės eilės sudarymo metodika, pagal kurią yra sudaryta ir Kelių direkcijos direktoriaus patvirtinta prioritetinė rekonstruotinų bei naikintinų pėsčiųjų perėjų eilė visame valstybinės reikšmės kelių tinkle. Visos nesaugios ir PPOT 16 reikalavimų neatitinkančios pėsčiųjų perėjos bus tvarkomos pagal minėtą prioritetinę eilę. Nustatyta, kad visame valstybinės reikšmės kelių tinkle yra 1721 pėsčiųjų perėja, kurią reikia atnaujinti ar panaikinti. Visas esamas pėsčiųjų perėjas planuojame sutvarkyti iki 2022 m. Kol nebus sutvarkytos esamos perėjos, naujos bus rengiamos tik įgyvendinant rekonstravimo projektus. Prašyme pateiktą informaciją vertinsime planuodami naujų pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų poreikį ateityje. Atkreipiame dėmesį, kad naujas perėjas taip pat rengsime tik pagal prioritetinę eilę.

2. Greičio palaikymo kalneliai valstybinės reikšmės kelių ruožuose užmiesčio teritorijoje nėra įrengiami, nes tokiose vietose kalneliai yra sunkiai pastebimi ir netikėti, todėl tai nėra saugus sprendinys.
3. Prašyme minimoje vietoje įspėjamieji kelio ženklai Nr. 128 „Pėstieji“ yra įrengti“.

„Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics