Paskelbtas Renginiai

Analogų neturintis Lietuvoje respublikinis dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursas

Pirmadienis, 11 November 2019 12:25 Parašė 
Senamiesčio gimnazijos nuotr. Senamiesčio gimnazijos nuotr.

Lapkričio 7 dieną Jonavos Senamiesčio gimnazijoje vyko penktasis respublikinis dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos konkursas I-II (9-10) klasių mokiniams. Sulaukėme 88 gimnazistų ir 30 mokytojų iš dvidešimt dviejų Lietuvos gimnazijų.

Įveikti komandines, individualias teorines ir atliekamas poromis praktines užduotis nėra lengva, nes reikia ne tik akademinių chemijos žinių, bet ir gebėjimų jas sieti su realiu gyvenimu, tiesiogine praktine ir tiriamąja veikla. Jų sudarymo ir vertinimo komisijų darbui vadovavo chemijos vadovėlių autorė, Lietuvos chemijos asociacijos narė Daimutė Grevienė. Teorines užduotis ir  praktikos darbus vertino 14 komisijos narių. Tarp jų du mokslo daktarai: AB „Achema“ laboratorinės kontrolės centro viršininkas dr. Marius Brazlauskas ir profesorius, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas Ramūnas Skaudžius.

Sveikindamas susirinkusiuosius Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis akcentavo, kad chemija ne tik mokslas, bet ir gyvenimas. Be jos neįsivaizduojama kasdienybė, todėl svarbu elgtis atsakingai. Profesorius R. Skaudžius linkėjo visiems dalyviams jaudulio, nes jo valdymas – svarbi patirtis. „Chemija – tai emocijos. Viskas vyksta mūsų galvoje“,-sakė AB „Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus direktorė Inga Jakučinskienė, dėkojo organizatoriams, kvietė mokinius ateityje dirbti AB „Achema“. Audronė Kuliešienė mano, kad konkurso dalyviai pasirinko teisingą kelią, nes chemija ir yra tiesa. Linkėjo būti dorais, sąžiningais žmonėmis.

Po keleto valandų intensyvaus darbo paaiškėjo ir konkurso rezultatai. 18 šalies mokyklų rungėsi vienoje grupėje, o Vilniaus licėjaus, Vilniaus Žirmūnų, KTU, Kauno jėzuitų gimnazijos - tarpusavyje, nes šios ugdymo įstaigos mokinius atsirenka pagal pažangumą.  Pagrindiniais konkurso prizais – stiklo suvenyrais su konkurso logotipu, Jonavos rajono savivaldybės mero diplomais – apdovanotos šių mokyklų komandos: I vieta - Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos ir Vilniaus licėjaus, II – Kėdainių šviesiosios gimnazijos, III - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos.

Senamiesčio gimnazijos antros klasės mokiniai Mantas Žukauskas ir Rugilė Panavaitė buvo įvertinti I vieta už tiksliausią praktinės užduoties atlikimą.

Kol mokiniai suko galvas, mokytojai domėjosi  mokslo aktualijomis - dalyvavo seminare „Technologijų pažanga - iššūkis ekologijai“. Klausė KTU Cheminės technologijos fakulteto doc. dr. Joanos Bendoraitienės, doc. dr. Ingos Stasiulaitienės, dr. Mildos Pukalskienės, dr. Vidos Malinauskienės paskaitų.

Gimnazijos direktorė Rita Čiužienė džiaugėsi, kad 2015 m. spalio 22 d. pirmą kartą inicijuotas respublikinis dr. Bronislovo Lubio konkursas tęsiasi, o su juo ir kilnūs tikslai: populiarinti dr. Bronislovo Lubio idėjas, įprasminti kūrybingą chemijos žinių ir gebėjimų panaudojimą gyvenime, tęsti Jonavos, kaip chemijos miesto, tradicijas. Dėkojo konkurso rėmėjams: Lietuvos chemijos mokytojų asociacijai, AB „Achema“, Jonavos rajono savivaldybei, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Kauno technologijos universitetui, konkurso koordinatorei Audronei Kuliešienei, organizavimo grupei, gimnazistų savanorių komandai bei buvusiai gimnazijos chemijos mokytoja ekspertei Janinai Katinienei, kurios pradėtas chemijos pagilinto mokymosi tradicijas dar Jonavos 4 vidurinėje šiandien tęsia gimnazija.

A. Kuliešienė sako: „Neabejojame šio konkurso svarba mokiniams ir mokytojams: dalyviai nuosekliai gilindami chemijos žinias įkvepia save ir kitus domėtis mokslo aktualijomis, ekologijos problemomis, taikyti žinias praktiškai, mokosi bendradarbiauti. Juk, kaip sakė dr. Bronislovas Lubys: „Ateitis priklauso jauniems“.

Konkursą apžvalgė mokytoja Jolanta Sedleckienė

Web Analytics