Paskelbtas Miesto naujienos

Nuo komisijų sudarymo iki biudžeto tikslinimo

Trečiadienis, 25 September 2019 12:49 Parašė 

Praėjusį ketvirtadienį nuo pat ryto vykusiame rajono Tarybos posėdyje svarstyta apie keturiasdešimt klausimų, apie pusę sprendimų projektų parengė Turto skyrius.       

Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Jonavos rajono savivaldybės tarybos etikos komisija: savivaldybės tarybos nariai – Aldona Balutienė, Gintautas Brukas, Povilas Garbauskas, Rita Latviūnienė, Gintaras Stašionis; Jonavos miesto seniūnijos Sodų seniūnaitijos seniūnaitė Gražina Janušauskienė, Saulutės seniūnaitijos seniūnaitė Svetlana Patapavičienė; Užusalių seniūnijos Išorų seniūnaitijos seniūnaitis Juozas Klimkevičius. Opozicijos siūlymu, mero teikimu Etikos komisijos pirmininke paskirta Aldona Balutienė.

Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija: savivaldybės tarybos nariai – Erlandas Andrejevas, Saulius Jakimavičius, Kęstutis Macionis, Remigijus Osauskas, Andrejus Štombergas; Bukonių seniūnijos Bukonių I seniūnaitijos seniūnaitis Darius Freimontas; Jonavos miesto seniūnijos Kalnų seniūnaitijos seniūnaitis Dainius Šlepetis, Juodmenos seniūnaitijos seniūnaitis Mindaugas Vainius. Opozicijos siūlymu, mero teikimu Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirtas Saulius Jakimavičius.

Sudaryta ir Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Savivaldybės paskirti asmenys – Birutė Gailienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; Diana Petkevičienė,  savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; Lineta Jakimavičienė, Centralizuotos buhalterijos vedėja; Daiva Skebienė, jaunimo reikalų koordinatorė. Į komisijos sudėtį įeina ir savivaldybės įstaigų atstovai: Asta Sivolovienė, VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; Ina Osauskienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė; Valentina Demidenko, Socialinių paslaugų centro direktorė; Vytas Vaicekauskas, Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorius. Komisijoje taip pat bus visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovės: Užusalių bendruomenės centro vadovė Olga Nikitina, Jonavos krašto moterų asociacijos „Jonavietė“ vadovė Jadvyga Rusilienė, Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC” vadovė Jūratė Povilavičienė; Olga Traskauskienė (Jonavos rajono sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis”). Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininke  paskirta Asta Sivolovienė.

Patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. spalio 1 d.); 2019-2020 mokslo metų klasių skaičius, mokinių skaičius klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms.

 Taryba patikslino rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą: patikslintas biudžeto pajamų iš valstybės biudžeto dotacijų planas (padidinta dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 24 000 eurų; sumažinta kita dotacija 35 000 eurų). Nutarta grąžinti į valstybės biudžetą 61 000 eurų nepanaudotą metų pradžios biudžetinių lėšų likutį; padidinti pajamų planą dotacija iš Europos Sąjungos paramos lėšų – 187 300 eurų; padidinti pajamų planą lėšomis, gautomis kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija, – 10 700 eurų. Nepanaudojami biudžeto asignavimai  – 27 2348 eurai – perskirstomi kitai paskirčiai.

Uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ nustatytos šilumos kainos (kainų dedamosios) antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Išsamiau apie tai skaitykite www.jonava.lt  

Taryboje patvirtintas Sportinio ugdymo organizavimo Jonavos kūno kultūros ir sporto centre (JKKSC) tvarkos aprašas. Centras įgaliotas nustatyti finansuojamų sportinio ugdymo grupių skaičių JKKSC kiekvienais kalendoriniais metais iki birželio 30 d. Centrui taip pat pavesta parengti sportinio ugdymo planą, patikslinant sportinio ugdymo grupių skaičių pagal sporto šakas ir pateikti derinti iki kiekvienų metų spalio 1 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriui

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius rajono tarybos nariams susipažinti pateikė informaciją „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo projektų vykdymo ir Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eigos“.

„Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics