Paskelbtas Renginiai

Mistinis skaičius „trylika“ „Aido“ tradicijos nesužlugdė

Penktadienis, 20 September 2019 10:50 Parašė 

Rugsėjo 14-ąją Juškonių (Žeimių sen.) kultūros centre vyko mėgėjų teatro festivalis „Aidas 2019“, skirtas kraštiečio dramaturgo Raimondo Samulevičiaus atminimui ir pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ pastatymo 120-osioms metinėms. Renginyje vaidino Biržų, Kaišiadorių ir Pasvalio teatralai.

Festivalio istorija

Mėgėjų teatro festivalis „Aidas“ – senas tradicijas turintis renginys. „Aidas“, kurį sumanė tuomet aktyviai veikusio Savivaldybės teatro meno vadovas-režisierius Jonas Andriulevičius,  startavo prieš 28-erius metus ir būdavo organizuojamas kas antri metai. Šventė sulaukė didžiulio užsieniečių susidomėjimo, tad Jonavos žiūrovai turėjo progos pamatyti ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Rusijos, Islandijos, Čekijos, Vokietijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, kitų valstybių kolektyvų spektaklius. „Aidas“ buvo įtrauktas į pasaulinės mėgėjų teatro sąjungos AITA/IATA renginių planą, kaip atitinkantis tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus. O 2014-aisiais Kultūros ministro įsakymu jis patvirtintas prioritetiniu mėgėjų meno renginiu.

Vertinant Jonavos teatralų aukštus pasiekimus, tuomečiam meno vadovui-režisieriui J. Andriulevičiui buvo patikėtos Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos AITA/IATA nacionalinio centro prezidento, o kolektyvo direktorei Reginai Kestenienei – centro sekretorės pareigos.

Prieš kelerius metus rajono Savivaldybės Taryba panaikino Savivaldybės teatro, turėjusio aukščiausiąją kategoriją, statusą ir prijungė jį prie Jonavos kultūros centro. Tačiau kolektyvo nariai neišsiskirstė, bet įstojo į Kaišiadoryse veikusią asociaciją „Žmogui“, akcentuodami Jonavos teatrą, o J. Andriulevičius tapo Kaišiadorių kultūros centro teatro, kuriame vaidina tie patys Jonavos teatralai, režisieriumi. Asociacijos vadovas, mėgėjų teatro puoselėtojas Arūnas Simonaitis atviras: „Nors tryliktasis „Aido“ festivalis baigė Jonavos savivaldybės teatro veiklą, bet kolektyvas gražios tradicijos neatsisakė, net ir tapęs Kaišiadorių kultūros dalimi. Vadinasi, mistinis skaičius „trylika“ nebuvo lemtingas.“

Pagarba renginio globėjui

Tą šeštadienio vakarą į Juškonių kultūros centrą susirinko labai daug žiūrovų ne tik iš Žeimių seniūnijos gyvenviečių, bet ir Jonavos, Šveicarijos, Ruklos, kitų rajono kampelių.       

Šiemet „Aidas“ vyko keturioliktą kartą. Anot aktyvios artistės Bronės Zubrickaitės, kiekvienas renginys būna vis kitoks savo tematika, auditorija, geografija. „Džiugu, kad šioje Juškonių salėje vaidiname jau antrą kartą. Dėkui visiems, mūsų sumanymą parėmusiems moraliai ir materialiai, dėkui kiekvienam čia esančiam ir nesančiam, kuris bent retkarčiais prisimena Jonavoje šurmuliuodavusį „Aido“ festivalį“, – kalbėjo nuo teatro susikūrimo pradžios vaidinanti jonavietė.

Andriulevičius prisipažino nerandąs žodžių, kuriais galėtų išsakyti padėką „Pauliukų“ žemės ūkio bendrovės vadovui, renginio globėjui Andrejui Štombergui už suteiktą erdvę ir malonų priėmimą: „Jeigu ne jis, tai gal ir šio festivalio nebūtų. Didžiausia pagarba šiam žmogui.“ A. Štombergo nuomone, kultūros niekada nebus per daug, nes žmonėms reikia dvasinio peno, turiningo laisvalaikio. Tad ir ateityje teatralams Juškonių kultūros centro durys visada būsią atviros – tik atvažiuokite.

Ilgamečiam artistui Povilui Sakalauskaui skambiu varpeliu paskelbus festivalio atidarymą, audringais plojimais susirinkusieji pasitiko mėgėjų teatro kolektyvus.

Pristatė tris spektaklius

Šventę pradėjo Kaišiadorių KC teatralai, atvežę Antono Čechovo spektaklį  „Jubiliejus“, kurį režisavo J. Andriulevičius. Žiūrovai pamatė tuos pačius artistus,  daug metų žavėjusius Jonavos publiką, tai: A. Simonaitis (asociacijos „Žmogui“ karalius), Darius Kačenauskas, Vaiva Andriulevičienė, Asta Petkutė, Valdas Antanavičius, kiti. Puikiai vaidinantys jonaviečiai ir keli Kaišiadorių talentai, prilygdami profesionaliems aktoriams, sulaukė griausmingų plojimų, padėkų ir gėlių.

Biržų KC Boriso Dauguviečio teatras  vaidino spektaklį pagal Juozo Baltušio apsakymą „Valiusei reikia Alekso“ (režisierė Vita Vorienė). Vaidinimas priminė senojo Lietuvos kaimo papročius, dukros bejėgiškumą prieš tėvų valią, meilės jausmo viršenybę prieš turtus. Biržiečiai parodė, kad net ir liūdnos tematikos kūrinį galima paįvairinti švelniu, juoką keliančiu humoru. Be abejo, tam pasitarnavo ir J. Baltušio kalbos stilius.

Iki ašarų susirinkusiuosius privertė juoktis Pasvalio KC Gintaro Kutkausko teatro spektaklis, pastatytas pagal Balio Sruogos satyrinę komediją „Dobilėlis penkialapis“ (režisierė Ramunė Uždavinienė). Kūrinyje, pasitelkiant satyrą, gvildenami vyrų ir moterų santykiai. Penki senberniai, susitelkę į „Dobilėlio penkialapio“ broliją, niekina vedybas, bet visi slapta trokšta Rožės Kumpytės rankos. Šmaikščios moterys sugeba atskleisti jų veidmainystę ir smagiai pasijuokti iš nevykusių melagių.

„Aidas 2019“ buvo skirtas ir spektaklio „Amerika pirtyje“ 120-mečiui. Prieš dvidešimt metų, Palangoje minint jo 100-metį, su kitais aktoriais vaidino ir mūsų rajono artistai  – Danguolė Lukoševičienė (Agota) ir D. Kačenauskas (Vincutis). Šio dueto pasirodymas festivalio metu Juškonyse buvo tarsi nuotaikos ir juoko papildas.

Geros emocijos   

Po visų trijų kolektyvų pasirodymų žiūrovai prisipažino pasisėmę labai gerų emocijų, kurios, kaip sakoma, „ilgina gyvenimą“. Daugelis jų spaudė ranką J. Andriulevičiui,  A. Štombergui, bičiuliavosi su artistais.

Asociacijos „Žmogui“ – Jonavos teatras karaliumi tituluojamas A. Simonavičius ir J. Andriulevičius įteikė padėkas rėmėjams ir pagalbininkams: A. Štombergui, Juškonių KC vadovei Anicetai Stanaitienei, vietos bendruomenės centro vadovei Danutei Strumilienei, daugeliui kitų geradarių, dalyvavusiems teatrų kolektyvams. 

Pasvalio teatro grupės vardu kalbėjusi režisierė R. Uždavinienė, dėkodama už suorganizuotą festivalį, kuriame ne vieną kartą teko būti ir anksčiau, sakė: „Norint surengti tokią šventę, kaip ir statant spektaklį, reikia daug dirbti. Linkiu didelio skrydžio, kad „Aidas“ skambėtų ir už Atlanto.“ Šį viešnios linkėjimą palydėjo pritariantys susirinkusiųjų aplodismentai.

O vakaronės metu visi klausėsi modernaus folkloro kolektyvo „Aisva“ (vad. Raimundas Mykolaitis) koncerto.

Irena BŪTĖNAITĖ

Asociacijos „Žmogui“ – Jonavos teatras nuotraukos.

Web Analytics