Paskelbtas Aktualijos

Esame tam, kad padėtume

Antradienis, 10 September 2019 09:11 Parašė 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“ nuo 2018 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą „Kompleksinių paslaugų asmenims, patyrusiems socialinę atskirtį, teikimas – sėkmingos integracijos garantas“  pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-16-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto tikslas – mažinti smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį, teikiant jiems kokybiškas kompleksines paslaugas.

 Teikdami paraišką, planavome suteikti pagalbą penkiolikai asmenų. Tačiau per vienerius projekto metus pagalbos kreipėsi 48 asmenys. Šie skaičiai rodo ne tik tai, kad projekto tikslai pilnai įgyvendinti, bet ir problemos aktualumą bei pagrindžia pagalbos teikimo poreikį. Projekto dalyviams buvo teikiama kvalifikuota psichoterapeuto pagalba traumuojančioms emocijoms išgyventi bei krizinėms situacijoms įveikti. Projekto koordinatorius teikė informavimo-tarpininkavimo paslaugas, konsultuojant klausimais, susijusiais su sunkumais, patiriamais dėl smurto sukeltų padarinių; tarpininkavimo paslaugas, kreipiantis į susijusias institucijas.

Nepaisant to, kad projekto veiklos baigėsi, esant poreikiui, kviečiame kreiptis pagalbos.    Siekdami paskatinti asmenis, išgyvenančius krizę ir patiriančius  traumuojančius emocinius išgyvenimus ieškoti pagalbos, nebijant galimų išankstinių nuostatų ir neigiamų reakcijų, kviečiame kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 54722 Pagalba taip pat teikiama nurodytais telefono numeriais.

Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai

8 800 28888

I-VII visą parą

„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt
Emocinę paramą teikia savanoriai

116 111

I-VII 11.00-23.00

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

116 123

I-VII visą parą

„Pagalbos moterims linija“ http://www.moters-pagalba.lt 

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

I-VII visą parą

„Linija Doverija“ (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba) Emocinę paramą teikia savanoriai – moksleiviai

8 800 77277

II-VI 16:00-20:00

 

Jonavos r. socialinių paslaugų centro inf.

Web Analytics