Paskelbtas Miesto naujienos

Rajono tarybos darbotvarkėje – beveik keturios dešimtys klausimų

Antradienis, 10 September 2019 09:04 Parašė 

Tokia darbų apimtis po vasaros atostogų laukia rajono savivaldybės tarybos narių. O kadangi iki posėdžio rugsėjo 19-ąją dar yra pakankamai laiko, kas gali garantuoti, kad sprendimų projektų nepadaugės?      

Šią savaitę po sprendimų projektų analizės ir pasiūlymų teikimų tarybos komitetuose (Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Miesto reikalų; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; Kaimo reikalų; Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų) galutinis sprendimas bus priimtas tarybos posėdyje.

Numatoma svarstyti Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patikslinti 2019 metų rajono biudžetą, diskutuoti dėl rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos,   rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo, dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo; UAB „Jonavos šilumos tinklai“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo; 2019-2020 mokslo metų klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms patvirtinimo.

Bus diskutuojama dėl pritarimo paraiškų teikimui Europos regioninės plėtros fondo finansinei paramai gauti ir kitais rajonui svarbiais klausimais.

Šiam septintajam rajono tarybos posėdžiui daugiausia sprendimo projektų pateikė Turto skyrius – net 21.

„Alio Jonavos“ inf.

Web Analytics