Paskelbtas Rajono naujienos

Neries upė atitinka higienos reikalavimus

Penktadienis, 16 August 2019 08:28 Parašė 

Rugpjūčio 12 d. atlikus pakartotiną Neries vandens mėginio tyrimą, nustatyta, kad upės vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus inf.

Web Analytics