Paskelbtas Miesto naujienos

Privalu laikytis tvarkos

Antradienis, 13 August 2019 10:33 Parašė 

– Jums rašo Rolanda K., – taip į redakciją kreipėsi „Alio Jonavos“ skaitytoja. –   Šiandien, rugpjūčio 7 d., nuvažiavau į Jonavos Šmatų kapines, prie vyro kapo. Radau cementu apdrabstytas trinkeles, nes per vieną kapavietę liejo pamatus, o visą nešvarų cementuotą  vandenį  supylė prie kito kapo. Kai nuėjau pas kapų sargą informuoti dėl incidento, man pareiškė, kad niekuo negali padėti, nes neturi telefono numerio, kuriuo galėtų informuoti asmenį, prižiūrintį mirusio žmogaus kapą. Likau nieko nepešusi. Į ką kreiptis, ką daryti, kad nebūtų teršiamas kapas? Kaip surasti greta esančio kapo savininkus, kokios yra sargo pareigos, kas administruoja kapines?

UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui Ričardas Laboga: Gyventoja gali kreiptis į kapinių priežiūros vadybininkę tel. 8 682  41 277 . Nurodžius kapo vietą, kur tai įvyko, vadybininkė susisieks su minėtą kapą prižiūrinčiu atstovu ir pareikalaus, kad viskas būtų sutvarkyta.

Redakcijos komentaras.   Jonavos rajono savivaldybės taryba 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-224 yra patvirtinusi Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles. Jos  nustato kapavietės skyrimo ir laidojimo joje, kapinių priežiūros ir kapinių lankymo Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje tvarką (išsamiau – www.jonava.lt).

Šmatų kapinėse tvarką ir švarą palaiko UAB „Jonavos paslaugos“; bendrovė skiria kapavietes, užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu bei nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Duomenys apie atsakingus asmenis įrašomi Laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo registre. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kurią jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės tvarkymo darbus, padarė kapinėms ir kitoms kapavietėms.

Beje, jeigu kapavietės niekas netvarko ilgiau kaip metus, seniūnijos, kurioje yra kapas,  seniūnas raštu įspėja atsakingą už kapavietės priežiūrą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, seniūnas sudaro komisiją, kad ji pripažintų šią kapavietę neprižiūrima.

Kapinės lankomos nuo 6.00 iki 24.00 val. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį. Kapinėse draudžiama vedžioti šunis ir kitus gyvūnus; be seniūno arba kapinių prižiūrėtojo leidimo važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį); be kapines prižiūrinčio seniūnijos seniūno ir kapinių prižiūrėtojo žinios išvežti, remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti medžius, juos genėti arba naikinti. Taip pat draudžiama kapinėse būti ne lankymo metu, šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, išmesti šiukšles ne tam skirtose vietose.  

„Alio Jonavos“ inf.  

Web Analytics