Paskelbtas Rajono naujienos

Jonavos rajono sodininkų bendrijų žiniai

Antradienis, 30 July 2019 10:41 Parašė 

Primename, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS – 151 „Dėl Jonavos rajono sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtino Jonavos rajono Sodininkų bendrijose esančių kelių ir gatvių išpirkimo tvarkos aprašą.

Pateiktame sąraše siūlomus išpirkti kelius ir gatves  vertins komisija, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija pateiks išvadas, kurie sodininkų keliai (gatvės) atitinka numatytus kriterijus ir gali būti išperkami Savivaldybės.Pirmame etape Sodininkų bendrijos pateikia Jonavos rajono savivaldybės administracijai siūlomų išpirkti kelių ir gatvių sąrašą. Jį bus galima koreguoti ar papildyti. Pateiktame sąraše siūlomus išpirkti kelius ir gatves  vertins komisija, sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija pateiks išvadas, kurie sodininkų keliai (gatvės) atitinka numatytus kriterijus ir gali būti išperkami Savivaldybės.

Antrame etape Sodininkų bendrijos rašys prašymus Savivaldybei dėl kelių (gatvių), kurie atitinka kriterijus, galimo Savivaldybės išpirkimo, pridedant reikalingus dokumentus.

Prie prašymo pateikiami dokumentai:

Sodininkų bendrijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijos;Sodininkų bendrijos sprendimas parduoti Savivaldybei kelią (gatvę);

Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija;

Suformuota kelio (gatvės) kadastrinių matavimų byla;

Sodininkų bendrijos rašytinis patvirtinimas, kad dėl išperkamo kelio (gatvės) nėra jokių teisminių ginčų, areštų ar apribojimų sodininkų bendrijos teisės disponuoti turtu.

Sodininkų keliai ir gatvės, kurie neatitiks nustatytų kriterijų, nebus išperkami. Tokiems keliams (gatvėms) prašymų  savivaldybei rašyti nereikia.

Prašome Sodininkų bendrijų kuo skubiau apsispręsti, priimant sprendimus dėl Savivaldybei siūlomų kelių ir gatvių išpirkimo ir teikti Savivaldybei kelių ir gatvių sąrašus, nes delsimas trukdys komisijos darbui ir operatyviam išvadų pateikimui.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos inf.

Web Analytics