Paskelbtas Renginiai

Jonavoje paminėta gedulo ir vilties diena

Penktadienis, 14 June 2019 16:18 Parašė 
Jonavoje paminėta gedulo ir vilties diena K. Putelio nuotr.

Birželio 14-ąją Jonavoje iškilmingai ir jautriai paminėta Gedulo ir vilties diena. Prie memorialo rezistencijos aukoms atminti susirinkę jonaviečiai nusilenkė tiems, kurie be kaltės kalti kalėjo ir mirė Sibiro platybėse, pagerbė aukų atminimą Visuotine tylos minute.

Savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius kalbėjo apie 1941 metus, kada prasidėjo masiniai trėmimai.

– Birželio 14-oji – tai didžiulės Lietuvai padarytos žalos, genocido data. Turime papasakoti jaunajai kartai, kad tokie tragiški įvykiai nepasikartotų, – sakė rajono vadovas.  

– Amžina šlovė mūsų didvyriams, kritusiems už laisvę; Jums, tremtiniai, ačiū, kad puoselėjate lietuvybę, – dėkojo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas plk. ltn. Ričardas Dumbliauskas.     

Tremtinė, Jonavos krašto šviesuolė Veronika Gabužienė kalbėjo apie viltį, apie tikėjimą jaunimu, kuris supranta, kokia didele kaina yra iškovota laisvė, ir tikėjosi, kad jaunoji karta  liks gyventi Lietuvoje ir dirbs savo Tėvynės labui.    

Susirinkusiems paminėti šią skaudžią datą koncertavo politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“.       

Vėliau Jonavos geležinkelio stotyje padėtos gėlės, uždegtos atminimo žvakelės, o Tremtinių koplyčioje aukotos Šv. Mišios.   

Kristina Lukoševičiūtė

Web Analytics