Paskelbtas Renginiai

Škac liūdesy, škac neviltie, nuo jūsų ir mūsų namų

Penktadienis, 07 June 2019 08:45 Parašė 

Gegužės 31 d. Jonavos Kultūros centre vyko Jonavos onkologinių ligonių asociacijos „ŠKAC“(Jonavos OLA) pristatymo ir susipažinimo su miesto bendruomene bei svečiais vakaras. Tai yra Jonavos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo visuomeninių organizacijų kultūros ir meno programos projekto ,,Škac liūdesy, škac neviltie, nuo jūsų ir mūsų namų” renginys.

Ši organizacija, kelių iniciatyvių moterų dėka, susikūrė 2019 m. pradžioje. Pasak asociacijos vadovės Jūratės Povilavičienės, turbūt sunku būtų rasti žmogų, kurio vienaip ar kitaip nebūtų palietusi onkologinė liga. Išgirdus šią diagnozę, susirgusius žmones dažnai apima panika, sergantieji stengiasi atsiriboti nuo aplinkos, kuri taip pat dažnai nežino kaip tinkamai reaguoti.

Asociacijos misija yra visiems žmonėms nešti žinią, kad onkologinė liga nėra gyvenimo nuosprendis. Siekiama ne tik padėti sergantiesiems ir jų šeimos nariams nelengvame kelyje, skatinant gyventi pilnavertį ir orų gyvenimą, bet ir atkreipti miesto bendruomenės narių dėmesį į onkologinių ligonių problemas. Be to, ketinama tapti prevencine priemone - visiems žmonėms pradėti labiau rūpintis sveikata ir domėtis sveika gyvensena.

Jonavos onkologinių ligonių asociacija kviečia žmones, sergančius šia liga, esančius remisijoje, jų artimuosius ar draugus neužsisklęsti savyje, jungtis į sukurtą asociaciją „Škac“. Pati su šia klastinga liga susidūrusi J. Povilavičienė pridūrė, kad niekas geriau negali suprasti sergančiojo onkologine liga nei sirgęs ir praėjęs tą nelengvą kelią link pasveikimo žmogus. 

Pasak neoficialios statistikos Jonavos mieste ir rajone onkologinėmis ligomis serga virš 100 ž, o šiuo metu asociacijoje yra oficialūs 38 nariai. Vakaro metu asociacijos vadovė pristatė asociacijos misiją, veikos tikslus ir uždavinius. Numatoma įvairi asociacijos veikla: organizacijos narių susibūrimai, įvairūs renginiai, ekskursijų, susitikimai su psichologais, medikais, įvairių sričių specialistais, seminarų organizavimas ir kt.

Asociacijos vadovė pasidžiaugė, kad rajono valdžios dėka nuo 2017 metų žmonėms, turintiems POLA(Lietuvoje didžiausios Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos) kortelę, suteikiama 80 proc. nuolaida kelionės išlaidoms viešuoju transportu Jonavos mieste, rajone, vykstant į Kauną. Taip pat asociacijos nariai turi galimybę nemokamai lankytis Jonavos kultūros centre vykstančiuose renginiuose, baseine, sporto renginiuose.

Asociacijos vadovė, taryba ir nariai nusiteikę ambicingai ir ketina aktyviai vykdyti veiklą. Numatę kviesti bendradarbiauti nevyriausybines ir valstybines institucijas ir organizacijas, plėsti savo veiklą ir tobulėti.

Renginio vakarą palaikyti ir pasidžiaugti asociacijos sukūrimu atvyko valdžios atstovai ir kiti svečiai – rajono vicemeras Eugenijus Sabutis, POLA kortelės projekto vadovė Jolita Vyšniauskienė, Tarybos nariai Aldona Balutienė, Marija Širvelienė, Nerijus Šalūga, mero patarėja Alina Batulevičienė, POLA kortelės koordinatorė Irena Švedienė, Jonavos OLA tarybos nariai, kiti asociacijos nariai ir miesto ir rajono gyventojai.

Gražią muzikinę dovaną visiems susirinkusiesiems dovanojo atlikėjai Deimantė Šimbaraitė, Arvydas Vilčinskas, Jonavos kultūros centro instrumentinė grupė „Rapsodija“ (vad. Edvardas Ratautas), saksofono virtuozė Livija Auksaitytė.

Jonavos OLA nuoširdžiai dėkoja ne tik atlikėjams ir meno atstovams, bet ir entuziastingiems, be atlygio pagelbėjusiems organizuoti šį šventinį renginį savanoriams -Tomai Zolotovai (ji beje ne tik puikiai vedė renginį, bet ir padėjo jį organizuoti), taip pat dėkoja renginio vedėjui Tomui Bielo-Pietravičiui, profesionalams fotografams Laurynui Trimoniui ir Arvidui Šimuliui.

Jonavos OLA „ŠKAC“ ragina prisidėti prie jos misijos, veiklos ir skatina tapti asociacijos partneriais, draugais ir bendraminčiais. Kviečia prisijungti ne tik miesto valdžios narius, verslo atstovus, bet visus, kurie neabejingi asociacijos veiklai ir jos prasmingumui.

Jonavos OLA „ŠKAC“ tarybos nare Jūratė Navickienė

Web Analytics