Paskelbtas Miesto naujienos

Įžanginis renginys Jonavoje: kas lemia sėkmę?

Antradienis, 02 April 2019 10:35 Parašė 
Įžanginis renginys Jonavoje: kas lemia sėkmę? Nuotr. Rasos Šnipienės

Kurti Jonavos rajono švietimo sėkmės istoriją per pokyčio projektą ragino projekto „Lyderių laikas“ vadovė Rasa Šnipienė, pristatydama jo teikiamas galimybes, paramą ir iššūkius. Jonavai aktualius švietimo duomenis pristatė projekto tyrėjų grupės vadovė Jūratė Valuckienė. „Lyderių laiko 3“ projekto veiklas Jonavoje koordinuos 14 žmonių kūrybinė komanda, vadovaujama Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios  specialistės Danguolės Deikienės. Išsilavinimas, patirtis ir pozityvus nusiteikimas – svarbiausi dalykai, vienijantys komandai priklausančius mokyklų vadovus, mokytojus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojus.

Kurti Jonavos rajono švietimo sėkmės istoriją per pokyčio projektą ragino projekto „Lyderių laikas“ vadovė Rasa Šnipienė, pristatydama jo teikiamas galimybes, paramą ir iššūkius. Jonavai aktualius švietimo duomenis pristatė projekto tyrėjų grupės vadovė Jūratė Valuckienė. „Lyderių laiko 3“ projekto veiklas Jonavoje koordinuos 14 žmonių kūrybinė komanda, vadovaujama Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios  specialistės Danguolės Deikienės. Išsilavinimas, patirtis ir pozityvus nusiteikimas – svarbiausi dalykai, vienijantys komandai priklausančius mokyklų vadovus, mokytojus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojus.

Siekdamas pokyčio turi susitarti dėl jo vizijos – šį darbą koordinavo projekto „Lyderių laiko 3“ išugdyta konsultantė Lina Viršilienė. Renginio dalyviai pokyčio idėjas kėlė dirbdami keturiomis grupėmis – tėvų, mokinių, švietimo darbuotojų, miestiečių (vietos bendruomenės narių). Bandydami įsivaizduoti švietimą 2029 metais, grupių nariai pasakojo apie mokyklą, kokios jie nori:

- ekologiškos – pasižyminčios aplinkos, minčių ir vertybių darna; 

- modernios – turinčios šiuolaikiškas edukacines erdves, IKT galimybes ir netradicines aplinkas;

- įsipareigojusios ir saugios – kurioje stipri mokinių savivalda ir draugiški mokinių ir mokytojų santykiai; 

- bendraujančios – išplėtojusios socialinius tinklus, sukūrusios neramybės parką, kur visi iš tikro bendrauja, mokyklos, kurioje darbas yra malonumas ir mokiniams, ir mokytojams; 

- be sienų – siūlančios daugybę patirtinio mokymosi netradicinėse erdvėse galimybių.

Rasti būdus, kaip tai įgyvendinti – netolimos ateities užduotis Jonavos rajono kūrybinei komandai ir visai švietimo bendruomenei.

Renata Pavlavičienė, projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorė

Web Analytics