Paskelbtas Rajono naujienos

Mokinių kompetencijų ugdymui - ir dalykų, ir klasių integracija

Trečiadienis, 20 March 2019 16:38 Parašė 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose rašoma, kad „tinkama ugdymo turinio integracija sudaro daugiau galimybių priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių“. Dalykų turinio integravimas sudaro sąlygas mokiniams parodyti ir plėtoti visas bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti ir veikti, bendradarbiauti, spręsti problemas, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, reflektuoti ir t. t.

Dauguma Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojų bendradarbiaudami su kolegomis organizuoja integruotas dviejų ar daugiau dalykų pamokas stiprindami konkrečios klasės mokinių kompetencijas. Tačiau vienos iš netradicinių pamokų metu istorijos ir geografijos mokytojos Vita Montvilienė ir Jolita Minkštimaitė organizavo integruotą istorijos-geografijos pamoką ,,Mano vardas - Lietuva“ 9-10 klasių mokiniams. Pamoka buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Į pamoką atėjusius mokinius pasitiko jaukiai trispalvėmis vėliavėlėmis papuoštas istorijos – geografijos kabinetas. Pagal ištraukto miesto pavadinimą, mokiniai tapo aukštaičiais, dzūkais, suvalkiečiais, žemaičiais ir susibūrę į komandas kovojo už savo etnografinį regioną.

Mokinių laukė Flippity programa parengta viktorina apie Lietuvą bei spalvinga dėlionė „Pažink Lietuvą“.  Šioje viktorinoje klausimai buvo suskirstyti pagal temas ir sunkumą, mokiniai galėjo pasirinkti klausimus pagal temą bei sunkumą ir atitinkamai gauti taškų už teisingą atsakymą. Taškai  iškart buvo sumuojami, mokiniai galėjo nuolat stebėti, kaip jiems sekasi. Sėkmė nusišypsojo suvalkiečiams, kuriems atstovavo dešimtokai Gabija Ilgūnaitė, Mindaugas Juozapaitis, Inesa Rimaitė ir devintokas Ričardas Kurmelis. Dėliojant dėlionę „Pažink Lietuvą“ reikėjo prisiminti Lietuvos savivaldybių kontūrus, herbus, įžymius žmones, statinius ir lankytinus gamtinius objektus. Mokiniai  prisiminė  istorines datas, neakivaizdžiai keliavo po Lietuvos kraštą, atliko įvairias užduotis apie savo gimtinę. Pamokos metu buvo stiprinamas skirtingų klasių mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas, įtvirtinamos dalykų žinios, gebėjimai ir nuostatos atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, plečiamas akiratis, ugdomas pasididžiavimas savo šalimi.

Dalia Autukienė, direktorė,

Jolita Minkštimaitė, geografijos mokytoja

Vita Montvilienė, istorijos mokytoja

Web Analytics