Paskelbtas Renginiai

Laiko branda. Pavasario aidas rudens preliudijos skambesy

Antradienis, 24 October 2017 12:19 Parašė 

Praėjusį penktadienį, spalio 20-ąją, vyko poezijos klubo „Šaltinis“ rengiama šventė. Savo eiles tą vakarą skaitė Jonavos poezijos kūrėjai: Ana Aleksandravičienė, Marytė Autukienė, Ričardas Juozas Drabavičius, Marius Glinskas, Albina Jefimenko, Valentina Kašauskienė, Mykolas Kručas, Irena Nagulevičienė, Albinas Pavasaris, Vytautas Riaubiškis, Nijolė Smolina, Laimutė Šatienė, Sigutė Venckutė, Justina Zaleckaitė, Petras Zlatkus, Lina Žuvininkaitė, Jadvyga Trumpickaitė, Janina Lekavičienė. Pirmą kartą savo kūryba pasidalijo jonavietis Aloyzas Vaznaitis.

Autoriai savo kūryboje atskleidžia požiūrį į laikmetį, praeitį, netektį, džiugias akimirkas. Eilėraščiai parodo kiekvieno žmogaus savitumą, gebėjimą tą patį reiškinį ar išgyvenimą perteikti kitokiu stiliumi ir forma.

Susitikime dalyvavo garbūs svečiai: Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis, „Šaltinio“ klubo rėmėjas Jonas Sirvydis, Šveicarijos bibliotekos klubo „Prie kavos“ atstovės Aldona Kaškauskienė, Marytė Terebeizienė. Pasivaikščioti po nukritusių lapų Neries krantinę ir pasveikinti Jonavos poetų atvyko literatūrinio žodžio puoselėtojai iš Kupiškio, Kėdainių, Pakruojo, Ukmergės ir kitų rajonų kūrėjai. Jų eilės lyriškai prabilo apie tolstančią praeitį, prisiminimus ir meilę. Tą vakarą ne kartą nuskambėjo padėka ir savo gimtinei, lietuviškam žodžiui.

Renginį vedė I. Nagulevičienė ir aktorius Petras Venslovas.

  1. Venslovo balso tembras palietė susirinkusių žmonių širdis klausant Oskaro Milašiaus, Justino Marcinkevičiaus.

Ilgais plojimais palydėjome aktoriaus skaitomą A. Pavasario, tapusio eilėraščių konkurso „Laiškas tėviškei“ laureatu, poeziją. Dar kitaip nuskambėjo antrąją vietą užėmusios šaltinietės J. Zaleckaitės ir trečiosios vietos laimėtojo R. J. Drabavičiaus konkursiniai kūriniai.

Programą paįvairino kėdainiečių grupės „Vaivorykštės tiltai“, Leonoros Veselkienės dainos, Edvardo Ratauto grupės muzika.

„Visi mes esame skirtingi – vienam patinka žieduose skęstantys sodai, kitas, skindamas ramunes, linkęs išbraidyti visus laukus, trečiam prie širdies rudens šėlsmas, ketvirtas negali atsigrožėti dailininkės žiemos raštais. Tad kiekvienas ir kuriame savitai, tai pačiai temai ieškodamas vis kitokio žodžio – tokio perteikimo, kad paliestų skaitytojo sielos gelmes. Parašyto žodžio neįveiks vėjai ir audros, jis neišnyks, kaip tie vieniši, kadaise sodybos viduryje vėsą skleidę šuliniai. Linkiu, kad „Šaltinio“ narių kūryba visuomet išliktų Lietuvos kultūros ir istorijos dalimi“, – jautriais žodžiais į susirinkusiuosius prabilo poetų klubo „Šaltinis“ vadovės pareigas paliekanti I. Nagulevičienė. O per jos skruostą nusirito nepaklusni ašara...

Suprantu, kad nieko nėra amžino. Kėdė tuščia. Mano širdis verkė poetų sūkuryje matant juos kartu. Labai gražus, daugiau kaip ketvirtį amžiaus kartu nueitas sielos virpesių kupinas kelias, puoselėtas ir susaistęs dvasiniais saitais „Šaltinio“ narius. Ėjau namo, buvo liūdna... Viskas keičiasi, laikas nestovi vietoje, ateina metas, kai reikia apsispręsti... Laikas, kai imi galvoti apie save. Tačiau gerai žinau, ką jaučia kolektyvas, kuomet netenka vadovo, savo dvasinio lyderio – grupė žmonių atsiduria kryžkelėje. Likimas supurto visus... Tuomet kyla noras pavirsti vandeniu ir ieškoti naujų vagelių...

Klubas „Šaltinis“ yra išleidęs nedidelės apimties eilėraščių rinkinius: „Provincijos balsai“ (1992 m.), „Papartyno kerai“ (1992 m.); almanachus „Laiko aidas“ (2001 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.); almanachą-albumą „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.). Išleisti keturi proginiai almanachai: „Rudens preliudija“ ir „Pavasario valsas“ (2012–2015 m.), o almanachas „Sielos virpesiai“ (2016 m.) skirtas Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ kūrybinės veiklos 25-mečiui.

Eitvydė PRANEVIČIENĖ

Web Analytics