Spausdinti šį puslapį
Paskelbtas Renginiai

Gyventojai bus skatinami išmaniai naudotis internetu

Trečiadienis, 11 October 2017 11:07 Parašė 

Europos Sąjungos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 2020 m. gerokai padaugės naujų darbo vietų, kuriose reikės informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių. Šia darbotvarke siekiama ne tik to, kad visi gyventojai naudotųsi internetu, bet ir kad orientuotųsi skaitmeniniame pasaulyje. 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkėje“ numatyta ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.

Įgyvendinant šį tikslą, 2017 m. pabaigoje startuos Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.  Spalio 9 d. vyko jo išankstinis pristatymas Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kuriame dalyvavo Kultūros, Švietimo, Susisiekimo ministerijų atstovai, savivaldybių bei Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojai. Vyko tiesioginė šio pristatymo transliacija iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kurią stebėjo ir Jonavos viešosios bibliotekos lankytojai.

Į projekto pristatymą atvykusius sveikino Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas, Kultūros ministerijos viceministras Renaldas Augustinavičius, Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk.

Vėliau Renaldas Gutauskas apžvelgė bendrą bibliotekų situaciją, jų svarbą Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Jis akcentavo, jog sumanus miestas – sumani valstybė, o  kartu ir perspektyvi visuomenė. Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorius Ramūnas Čepaitis apžvelgė projektą „Prisijungusi Lietuva“, kuris bus vykdomas kartu su skaitmeniniais lyderiais ir skaitmeniniais skautais. Šio projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projekto uždaviniai: sukurti skaitmenines priemones, bendruomenių skaitmeninių lyderių tinklą, įtraukti gyventojus į IRT naudojimo skatinimo veiklas, skatinti gyventojus išmaniai naudotis IRT. Ramūnas Čepaitis linkėjo visiems būti drąsiems ir nebijoti ambicingų tikslų. Jis dėkojo projekto partneriams: asociacijai „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Vidaus reikalų ministerijai, Ryšių reguliavimo tarnybai.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius Eugenijus Stratilatovas išsamiai pristatė Lietuvos viešųjų bibliotekų pasiekimus nuo 2004-2005 m. Viešosios interneto prieigos taškų kūrimosi, projektų „Bibliotekos pažangai“ bei „Bibliotekos pažangai 2“ iki investicinio projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Pranešėjas supažindino ir su projekto tikslu – plėtoti ir atnaujinti viešos prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir  vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Įgyvendinant projektą ketinama atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą daugiau nei 1200 viešosios interneto prieigos taškų viešosiose bibliotekose. Be to, planuojama įsigyti ir specializuotos techninės ir programinės įrangos paketus, kuo geriau išnaudoti ir viešinti pasaulyje sparčiai augančią robotikos rinką. E. Stratilatovas pateikė ir numatomus rezultatus: didesnis paslaugos naudojamumas – siekiamas 20% unikalių naudotojų padidėjimas, geresnis interneto greitis viešosiose bibliotekose – siekiamas 30 Mb/s interneto  greitis 95% Lietuvos viešosiose bibliotekose.

Tikimasi, kad projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ toliau prisidės prie mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo ir padės kurti išmanią visuomenę.

Rimantė Tarasevičienė

Web Analytics