Paskelbtas Renginiai

Apdovanoti Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurso dalyviai

Penktadienis, 28 April 2017 11:20 Parašė 

2017 m. balandžio 27 d. vykusio Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje pasveikinti ir apdovanoti rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurso dalyviai bei jų mokytojos. Konkurso dalyvius pasveikinti atvyko rašytojo sūnus Sergejus Kanovičius. Kartu su juo gerbiamo rašytojo sveikinimo žodį-kreipimąsi perduoti atvyko Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas.

„Brangūs mokytojai ir mokiniai! Iš visos širdies sveikinu visus rašinių konkurso, skirto mūsų bendrajai mažai Tėvynei – gimtajai Jonavai, dalyvius ir organizatorius. Esu be galo dėkingas visiems konkursantams - prizų laimėtojams ir tiems, kurie šiemet apdovanojimų negavo. Norėčiau ypač padėkoti mokytojams už tai, kad visuose be išimties pateiktuose rašiniuose lengvai atsekama taip reikalinga nūdienos pasaulyje tautų taikaus sambūvio gija. Jonava iki karo buvo, tikiuosi, tebėra ir šiandieną įvairių tautų santarvės užuovėja. Jūsų rašiniai, Jūsų darbas stiprina ilgametes savitarpio supratimo ir abipusės pagarbos tradicijas. Jūs įrodote, kad abipuse pagarba Jonavoje dalijosi visi joje gyvenę žmonės, kad ir po kokiu stogu – žydišku, lietuvišku, lenkišku, rusišku ar čigonišku – jie būtų gimę. Linkiu Jums ir visiems mano tėvynainiams sėkmės", – laiške rašo Jonavos rajono garbės pilietis Grigorijus Kanovičius.

Jau ketvirtus metus (nuo 2014 m.) rajono gimnazijų mokiniai kviečiami dalyvauti rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus premijos skyrimo konkurse „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai". Pagal atnaujintus premijos skyrimo nuostatus 2017 m. konkurse galėjo dalyvauti ne tik III-IV, bet ir II gimnazijos klasių mokiniai. Konkursui buvo pateikti 9 rašiniai: 4 rašiniai iš Jeronimo Ralio gimnazijos ir 5 darbai iš Senamiesčio gimnazijos.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos vertinimo komisijos nutarimu, atsižvelgus į rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus nuomonę dėl galimų laimėtojų, 2017 m. konkurse I vieta paskirta Simonai Gavelytei, Senamiesčio gimnazijos IVc kl. mokinei (esė „Kelionė laiko gijomis", darbo vadovė Rasa Saračinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė), II vieta – Inetai Šuopytei, Jeronimo Ralio gimnazijos IVė klasės mokinei (rašinys „Mano senelės istorija", darbo vadovė Ona Bartušienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė), III vieta – Nedai Semionovaitei, Jeronimo Ralio gimnazijos IIIc kl. mokinei (rašinys „Nadežda – gyvoji Sodų gatvės istorija", darbo vadovė Alvida Maciulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė). Konkurso laimėtojai apdovanoti piniginiais čekiais, Mero padėkos raštais, knygomis ir gėlėmis.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštai, dovanėlės ir gėlės įteikti kitiems konkurso dalyviams. Padėkos raštu „Už jautriai papasakotą mažo miestelio istoriją" apdovanota Jeronimo Ralio gimnazijos IIė kl. mokinė Emilija Jurevičiūtė (rašinys „Mažo miestelio gyvenimas, pamatytas didelėmis akimis", darbo vadovė Nijolė Rimkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė). Pasveikinti ir kiti konkurso dalyviai, kuriems Padėkos raštai įteikti už dalyvavimą konkurse: Emilija Kilimaitė, Jeronimo Ralio gimnazijos mokinė (mokytoja Valerija Maciulevičienė), Gabrielė Smaižytė, Senamiesčio gimnazijos mokinė (mokytoja Lina Vaškevičienė), Limantė Bespalovaitė, Senamiesčio gimnazijos mokinė (mokytoja Teresė Jarmalienė), Jonas Stepšys, Senamiesčio gimnazijos mokinys (mokytoja Gražina Boreišaitė), Gita Kerševičiūtė, Senamiesčio gimnazijos mokinė (mokytoja Gražina Boreišaitė).

Konkurso dalyvių mokytojoms skirti padėkos žodžiai, knygos, simbolinės dovanėlės ir gėlės.

Premija įsteigta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus šeimos iniciatyva ir skiriama trijų geriausiai įvertintų rašinių autoriams premijuoti bei mokytojams - rašinių vadovams paskatinti: I vietos laimėtojui mokiniui – 700 Eur vertės dovanų čekis, II vietos – 600 Eur, III vietos – 500 Eur; rašinio, įvertinto I vieta, vadovui – 250 Eur, II vietos rašinio vadovui – 200 Eur, III vietos – 150 Eur.

Danguolė Deikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

K. Putelio nuotr.

Web Analytics