Paskelbtas Aktualijos

Didės karių atlyginimai ir maistpinigiai

Ketvirtadienis, 20 April 2017 13:40 Parašė 

Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos planams didinti profesinės karo tarnybos karių algas ir nuo 6 iki 8 eurų padidinti kariams skiriamus maistpinigius.

Abiem sprendimams įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų šiemet neprireiks – lėšos karių algų didinimui ir didesniems maistpinigiams bus skiriamos iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Nuo 2017 m. spalio 1 d. šios lėšos sudarytų apie 2 mln. eurų, nuo 2018 m. liepos 1 d. – apie 15,4 mln. eurų.

Patvirtinus naujus profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius, nuo šių metų spalio 1 d. algos visiems profesinės karo tarnybos kariams algos didės 5 proc. Pavyzdžiui, šiuo metu kapitono laipsnį turintis karininkas gauna maždaug 970 eurų „į rankas“. Nuo spalio 1 d. jo tarnybinis atlyginimas sieks 1022 eurų. KAM taip pat šiuo metu vykdo karių darbo užmokesčio sistemos peržiūrą, kurią baigus, bus pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio algų didinimo įstatymo forma.

Vyriausybė taip pat priėmė nutarimą, kuriuo iki 8 eurų (vietoj dabar 6 eurų) bus padidintas karių ir karo prievolininkų, neaprūpintų maistu, vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydis (maistpinigiai). Nuo šių metų gegužės 1 d. profesinės karo tarnybos kario (už 30 k. dienų) gaunama suma padidės 60 eurų, t. y., nuo 180 eurų iki 240 eurų. Lėšų poreikis iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų maistpinigių dydžio padidinimui nuo 2017 m. gegužės 1 d. – apie 4,8 mln. eurų. Dabar galiojanti maistpinigių norma patvirtintina dar prieš keletą metų – per tą laiką maisto kainos kilo, tad ministerija užtikrins tinkamą karių mitybą. Sprendimas taip pat padės suvienodinti mūsų karių valgiaraščius su Lietuvoje dislokuojamų sąjungininkų karių valgiaraščiais – pastarųjų racionas iki šiol buvo įvairesnis ir kokybiškesnis.

Įstatymu yra įtvirtintos dvi karių aprūpinimo maistu alternatyvos: t. y. kariai aprūpinami maistu pagal kariams nustatytas fiziologines mitybos normas arba jiems mokami maistpinigiai. Karius maitinti pagal naujus valgiaraščius planuojama pradėti nuo gegužės 1 d.

KAM inf.

Web Analytics