Paskelbtas Renginiai

Per amžius nepražūsi, jei ubagėliu būsi...

Ketvirtadienis, 02 March 2017 12:17 Parašė 

„Susitiko ubagai, pasikėlė balių, pilną kertę prikabino lazdų ir terbelių“, – taip smagiai traukė „ubagai“, susirinkę antradienio vakarą į „Ubagų kermošių“ aikštelėje už Kultūros centro ir pasiruošę tinkamai užsigavėti, žiemai į skudurus kaip reikiant įkrėsti, reikalus svarbius išspręsti.

O kaukių baisumas! O alkanų „ubagų“ liežuvių aštrumas! Neva jie labai išalkę, perdžiūvę, todėl nori kaip reikiant pilvus prikimšti, ruošiasi valgyti ne tik blynus, bet ir riebią mėsą, vėdarus, lašinius ir kiaulės uodegą krimsti, juk nuo rytojaus laukia ilgas septynių savaičių pasninkas. O pasiūlyk vandens – su lazda gausi. Mat, pagal senolių prietarus, per Užgavėnes vandens gerti nevalia – visus metus troškulys kamuos. Todėl „ubagų“ močia srėbalu pasirūpino, kad visiems užtektų... O pats glavniausias to vakaro tikslas buvo pinigiukų gauti. Todėl varguoliai per Jonavos miestelį ėjo, čebatus mynė, žmones linksmino, gerklas laidė, receptus dalijo: kaip sopulius gydyti, bėdų atsikratyti. „Ubagėliai“ susirinkusiųjų prašė juos pamylėti, duonos terbelėn įdėti ir vieno kito pinigėlio nepagailėti. Ir vis traukė tą posmelį, o greitpolkę išgirdę šoko, ratais sukosi, lyg žiemą ruoštųsi sutrypti.

O pakliuvę į „Ubagų kiemelius“ privalėjo žinoti: „Aptiekoj“ bus pagydyti ant viso čieso, o „Močios Skrėbelnyčioje“ viralo pasrėbę, mergicų pažiūrėję pinigėlių privalėjo nepagailėti, antraip poterėlius „ubagų“ močia su savo vaikais tai jau tikrai sukalbės.

„Valyklos“ kiemelin užsuko tie, kurie norėjo nuo visų bėdų, negandų ir kvarabų apsivalyti! Katras kokį piktumą ant kaimyno laikė, galėjo visus negerumus ant popieriuko užrašyti, prie blukio prikabinti ir su Užgavėnių veidamainiais sudeginti. Na, o „Varažynėn“ pakliuvę buvo išburti, prigrasinti, kad galas laukia, tad už vieną kitą pinigiuką ir apsaugai daikčiuką galėjo įsigyti, o savo ateitį sužinoti norėję, patikėkit, varažylkas visus metus minės!

„Pakratuškų“ kiemelyje grojo smagūs muzikontai, galėjai kojas pamiklinti, vienas su kitu pasigalynėti ir per žiemą sukauptus lašinius aptirpdyti. Kad nebarškėtų visų vakarų „ubagėliai“ tuščiais bliūdais ir lazdom, „Kauno grūdai“ kvietė blynų ragavoti ir juos aplinkiniams reklamuoti. „Jonės“ muzikontai scenoj ėmė groti, folkloro grupė „Aisva“ muzikuoti ir visus susirinkusius linksminti. Miestelėnai kaip pablūdę ėmė šokti, žiemai kaip reikiant į skudurus krėsti, kad pavasarį greičiau prisikviestų.

O už visas linksmybes norisi kiemelių dalyviams padėkavoti! „Aptiekoriams“ – Virgiui, Daliai, Daivai, Henrikui, „Valyklos“ procevotojoms – Gerdai, Dariui, Jurgai, varažylkoms – Vilmai, Daivai, „Močios Skrėbelnyčios“ virėjams – Elenai ir „Ramtatukams“, Živilei, „Pakratuškų“ muzikontams – „Saviems“, „Bočiams“, Vilmai, Joanai, Gabrielei, viso triukšmingo balagano vedėjoms – Juditai ir Kristinai. O kaipgi Užgavėnės be Kanapinio – Aristino, taip pat – be Lašininio – Naglio.

Dėkui Jums, brangieji, už gražią šventę!

Jonavoje susitiko dvi kaukės – viena iš Londono ir kita iš Venecijos.

Eitvydė PRANEVIČIENĖ