Paskelbtas Miesto naujienos

Moksleivių komisijos simpatijų prizas – Jonavos pedagogams

Penktadienis, 03 February 2017 10:54 Parašė 

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame finaliniame skaitmeninių mokymų pedagogams programos „Samsung Mokykla ateičiai“ renginyje buvo įvertinti ir Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos pedagogai. Už parengtą skaitmeninį projektą „Mokymasis pasitelkiant mokyklos bendruomenės pagalbą“ jiems atiteko moksleivių komisijos simpatijų prizas – „Samsung“ planšetės.

Moksleivių komisijos atstovai savo pasirinkimą motyvavo tuo, kad jonaviečių projektas buvo bene vienintelis, kuriame taip aktyviai būtų stengiamasi į mokyklos gyvenimą įtraukti pačius mokinius. Tad daugiau nei 130 žiūrovų akivaizdoje savo prizus atsiėmę jonaviečiai džiaugėsi įvertinimu. Anot jų, savo skaitmeninį projektą jie ruošė atsižvelgę į bendruomeniškumo svarbą aktyviam ir sėkmingam mokyklos gyvenimui užtikrinti.

„Esame labai laimingi gavę būtent moksleivių komisijos simpatijų prizą – juk ne tik mes, mokytojai, bet ir mokiniai kuria šiuolaikinę ir patrauklią mokymosi aplinką. Mes visuomet skatinome bendruomeniškumą, todėl neatsitiktinai mūsų baigiamasis projektas yra susijęs su visais mokyklos bendruomenės nariais – tėveliais, mokiniais ir mokytojais. Pasitelkiant technologijas, juos visus galima dar lengviau suburti ir sėkmingiau siekti bendrų tikslų – vienas kitą įkvėpti, išmokti naujų dalykų, pasidalyti gyvenimiška ar profesine patirtimi. Šiandieną dažnai net patys mokiniai žino daugiau už mokytoją, todėl reikia skatinti informacinius mainus ir padaryti taip, kad mokinys iš stebėtojo virstų dalyviu ir visaverčiu bendruomenės nariu, kuris mielai mokosi ir gali išmokyti kitus“, – kalbėjo Raimundo Samulevičiaus progimnazijos istorijos mokytoja Aldona Gailienė.

Renginio metu mokymų programos vadovė Liga Bitė pažymėjo, kad naujosios technologijos tampa be galo svarbiu įrankiu siekiant išugdyti perspektyvią ateities kartą, kuri savo kasdienybės šiandieną nebegali įsivaizduoti be telefono ar kompiuterio.

„Naujosios technologijos neišvengiamai keičia mūsų gyvenimą, todėl pedagogų skaitmeniniai gebėjimai, lyderystės ir pokyčių valdymo įgūdžiai tampa būtini, siekiant kokybiškai ugdyti jaunąją kartą. Džiaugiuosi, kad Lietuvos mokytojai tą supranta ir nestovi vietoje, o siekia įgyti žinių, norėdami prisitaikyti prie greitai besikeičiančio pasaulio teikiamų galimybių. Esu įsitikinusi, kad tik inovatyvūs ir žingeidūs pedagogai sugebės puoselėti šiuolaikinio jaunimo talentus ir gabumus. Žvelgdama į mokyklų pristatytus skaitmeninių pokyčių projektus, galiu drąsiai sakyti, kad Lietuvoje tokių mokytojų netrūksta“, – kalbėjo „Samsung Mokykla ateičiai“ programos vadovė Baltijos šalims L. Bite.

Tęstinė pedagogų švietimo programa „Samsung Mokykla ateičiai“ Lietuvoje vykdoma jau trečius metus. Ja siekiama tobulinti mokytojų lyderystės, pokyčių valdymo ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, kurti šalies mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką. Tokiu būdu siekiama gerinti mokinių pasiekimus ir padėti jiems geriau pasirengti ateities profesiniam gyvenimui. Nuo pat starto 2014-aisiais programoje, kurios mokymai trunka beveik pusmetį, iš viso dalyvavo 200 mokytojų ir mokyklų vadovų iš 50-ies Lietuvos ugdymo įstaigų.

Šiemet programos nugalėtojais tapo Molėtų r. Kijėlių specialaus ugdymo centro pedagogai. Jie pasiūlė idėją efektyviai individualizuoti mokymosi turinį specialiųjų poreikių vaikams. Molėtiškiams atiteko 10 000 Eur prizas „Samsung“ technologijoms įsigyti. Finalininkų parengtus skaitmeninius projektus vertino kompetentinga komisija: Kauno technologijos universiteto E. mokymo technologijų centro vadovas Gytis Cibulskis, Mokyklų tobulinimo centro programų direktorė Marina Vildžiūnienė, Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas Mantas Masaitis, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Lietuvos mokinių sąjungos prezidentė Dovilė Bikelytė ir TAMO grupės atstovė Malvina Majauskaitė.

Ignas DANISAS
Projektų asistentas