Paskelbtas Miesto naujienos

Jonavoje lankėsi ekspertai iš Europos Sąjungos valstybių

Ketvirtadienis, 12 January 2017 16:05 Parašė 

Vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg Europe projektą BUILD2LC („Inovatyvaus, anglies dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“), praėjusį ketvirtadienį į Jonavą atvyko ekspertai iš šešių ES valstybių: Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kroatijos, Ispanijos, Slovėnijos bei Švedijos.

Prieš tai keletą dienų svečiai viešėjo Vilniuje, kur susitiko su ministerijų, kitų suinteresuotų institucijų atstovais, ekonomistais, verslininkais, kt.

Pastaraisiais metais Jonavoje intensyviai vyksta daugiabučių namų modernizacija, didinanti jų energinį efektyvumą, svariai prisidedanti prie aplinkai draugiškesnės infrastruktūros kūrimo. Renovuojami ne tik gyvenamieji namai, bet ir įgyvendinama taip vadinama „kvartalinė renovacija“. Mūsų mieste yra baigtas kvartalinės, arba kompleksinės, renovacijos projektas. Po jo įgyvendinimo ne tik atnaujinti daugiabučiai, bet ir sutvarkytos žaliosios zonos, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, nutiesti nauji šaligatviai, pastatyti nauji žibintai, išasfaltuoti įvažiavimai į kiemus, atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelių danga. Tad svečiams iš užsienio turėjome kuo pasigirti, ką parodyti.

Ekspertus iš šešių ES valstybių pasveikinęs laikinai einantis mero pareigas Eugenijus Sabutis pristatė mūsų miestą ne tik kaip rajono vadovas, bet ir kaip jo gyventojas. „Mes esame buvusios santvarkos, kai energetiniai ištekliai buvo gausūs ir pigūs, įkaitais. Anuomet nuspręsta gyventojus aprūpinti butais, buvo statomi daugiabučiai, o mes paveldėjome tų sprendimų pasekmes“, – sakė rajono vadovas ir pasidalijo planais ne tik baigti renovuoti visus gyvenamuosius namus, bet ir savivaldybės valdomą turtą – ugdymo įstaigas, Kultūros centrą, Viešąją biblioteką ir kt.; taip pat atnaujinti šilumos tiekimo sistemas, infrastruktūrą.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Lineta Jakimavičienė pristatė Jonavos kraštą, nepamiršdama paminėti ir tradicines, populiarias šventes.

Vėliau pasidalyta gerosiomis praktikomis, skirtomis skatinti efektyvų energijos vartojimą, ekspertai pristatė gerąsias pastatų energinio naudingumo didinimo ir finansų paieškos patirtis savo šalyse, diskutavo apie galimybes ir pažangą Lietuvoje bei Europos Sąjungoje. Beje, ES lygiu sukurta tipinė (angl. off the shelf) gyvenamųjų namų atnaujinimo finansinė priemonė yra paremta Lietuvoje vykdomu renovacijos modeliu. Susitikimo metu aptartos teisinės kliūtys, kurios vis dar stabdo daugiabučių, viešųjų pastatų modernizavimo procesą Lietuvoje, kitos problemos.

Vėliau svečiai apžiūrėjo mūsų miestą, renovuotus daugiabučius, Neries krantinę ir – kaip daugelis, apsilankę Jonavoje, – negailėjo jai komplimentų.

***

Šiek tiek apie BUILD2LC projektą. Juo siekiama skatinti naujų finansavimo modelių sukūrimą bei nacionalinių teisės aktų analizės atlikimą. Visų 7 ES valstybės narių (Ispanijos, Švedijos, Lenkijos, Kroatijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos ir Lietuvos) institucijų dalyvavimo projekte tikslas – pastatų atnaujinimas ES valstybėse narėse, didinant energijos efektyvumą, taip pat energijos suvartojimo mažinimas bei politikos formavimas.

Projektas įgyvendinamas dviem etapais. Pirmuoju etapu bus koncentruojamasi į partnerių pasidalijimą gerąją praktika ir Veiksmų plano kiekvienam regiono partneriui sukūrimo. Antruoju etapu numatoma įgyvendinti Veiksmų planus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

Planuojama projekto pabaiga – 2020 m. rugsėjis.

Karolina VIČIŪTĖ

Web Analytics