Alio Jonava

Alio Jonava

Svetainės nuoroda: http://www.aliojonava.lt

Kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos (išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs be atskiro tėvų (globėjų) prašymo, nevertinant šeimos gaunamų pajamų).  Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Skaityti 78 kartai
Įvertinkite šį įrašą

Ne visos knygos apie Jonavos žydų gyvenimus ir likimus pasiekia mūsų krašto skaitytojus. Dalis tokių leidinių būna žinomi tik siauram skaitytojų ratui. Turbūt nedaugelis  skaitė ir tarpukariu Jonavoje dirbusio gydytojo Grigorijaus Rano dukters Žanos Ranaitės-Čarnienės knygą „Neįtikėtina tiesa“, nors ši knyga išleista dar 1994 m. ir išversta į lietuvių, rusų, italų ir anglų kalbas. Tai pasakojimas apie Ranų šeimos gyvenimą, kurio dalis prabėgo Jonavoje.

Skaityti 126 kartai
Įvertinkite šį įrašą