Knygnešiai - šiandien dabartiniam jaunimui gan paslaptingas ir nesuvokiamas žodis. Neįsigilinus į istoriją galima suvokti, kaip paprastą veiksmą parsinešti knygas iš jų buvimo vietos. Nutolo laikai, kada platinti ir gabenti draudžiamą spaudą buvo gan nelengva. Ja pernešus per pasienį reikėjo kažkur slėpti, surasti platintojus ir skaitytojus. XIX a. pradžioje daug buvo beraščių, todėl  tik didelio noro vedami šviesesni žmonės steigė nelegalias mokyklas, mokė lietuviško uždrausto žodžio.

Šeštadienis, 13 March 2021 00:44

Asmenybė, kurios širdyje vietos pykčiui nėra

Parašė į Laisvalaikis

Jonavoje gyvenantis Jonavos rajono Garbės pilietis, mūsų krašto šviesuolis Jonas Sirvydis, savo gyvenimą susiejęs su „Achemos“ įmone ir daug metų jai vadovavęs, neseniai sulaukė asmeninio jubiliejaus. Tai asmenybė, patyrusi tremtį, praradusi gimtuosius namus tėviškėje, bet širdyje išsaugojusi meilę ir pagarbą Lietuvai, o savo nuoširdumu, sąžiningumu, darbštumu ir tolerancija tapusi pavyzdžiu daugeliui visos šalies žmonių.

Trečiadienis, 10 March 2021 00:03

Etnokultūros ženklai: šiapus ir anapus upės

Parašė į Laisvalaikis

Kartą prisėdęs pagalvojau, kad memuarai – gana nepatikimas žanras. Kiekvienas juos rašantis tuos ar anuos laikus supranta savaip, per savo patyrimų, išgyvenimų prizmę. Tuo tarpu išryškinti objektyvų, nepriklausomą nuo asmeninio supratimo vaizdą turbūt neįmanoma. Vis dėlto rašyti apie praeitį verta: vienas po kito, žiūrėk, pasirodo memuarų romanai, literatūriniai dienoraščiai, net pokalbiai su savimi ar su savo sąžine (įdomus žanras).

Sunkėjant metų naštai, vis dažniau mintimis grįžtame į savo vaikystę, dar kartą prisimename, rodos, užkalbiname tuos, su kuriais jau nebesusitiksi. Prisiminimai – it tolyn pievomis nusidriekusių voratinklių siūlai, nublizginantys magiškus praeities ir dabarties raštus. Tos slaptingos pamiškės, neaprėpiamos, melioracijos dar nesudarkytos  palaukės, nuošalių sodybų šuliniai su smėliu nubarstytais takais jų link, pakelėse parimę neįmantrūs kryžiai, statyti nežinia kam ir nežinia kada, vaiko vaizduotėje kūrė slaptingą, realiai dar nesuvokiamą erdvę, kurią galima buvo pagražinti, interpretuoti ar įkūnyti į visiškai čia svetimą, prisiskaitytų knygų, keistų pasakojimų prisodrintą pasaulį.

Antradienis, 02 March 2021 16:39

Jonavos žydai Lietuvos kariuomenėje

Parašė į Laisvalaikis

Nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios praėjo daug metų. Apie to laikmečio kovas išleista ne viena knyga, publikuota daug straipsnių. Tarpukariu karo veteranai susilaukdavo didelio visuomenės dėmesio įvairiuose renginiuose. Mirus tokiam kariui, ant kapo dažnai būdavo pastatomas išskirtinis ženklas, kad švenčių metu galėtų juos deramai pagerbti patriotinis jaunimas. Taip būdavo ugdoma meilė tėvynei, ugdomas patriotiškumas.

Paauglystės laikotarpio uždaviniai skirti ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Neringa Jankauskaitė sako, kad paauglių maištas (atsikalbinėjimai, galvojimas, kad jie viską žino geriausiai)  – normalus amžiaus tarpsnio elgesys. Taip vaikas, virsdamas suaugusiuoju, pasitikrina taisykles bei kuria savo pasaulį, o tas kūrybos procesas ir išgąsdina tėvus. Psichologė pataria, kaip geriau suprasti paauglį.

Antradienis, 23 February 2021 15:57

Jonavos vaistininkas

Parašė į Laisvalaikis

Seni jonaviečiai turbūt dar pamena vaistinę šalia bažnyčios, dabar jau neegzistuojančiame antrajame vienuolyno pastate. Šiuo metu ten mašinų stovėjimo aikštelė. Pastatas buvo nuomojamas įvairiai prekybai. Viena patalpa priklausė ,,Pirmajai Jonavos vaistinei“. Jos bendrasavininkiai buvo Kaganas ir Kogenas.

Penktadienis, 19 February 2021 08:10

Keleivinių Mikroautobusų nuoma kelionėms

Parašė į Laisvalaikis

Keleivinių Mikroautobusų nuoma kelionėms.  Jei jau seniai svajojate aplankyti gražias Lietuvos vietas, tačiau neturite transporto priemonės arba ji yra per maža sutalpinti Jūsų bagažui ar visiems keleiviams mercedes mikroautobusų nuoma Klaipėdoje, Utenoje ir kituose miestuose yra ideali išeitis Jūsų kelionei. Pastaruoju metu mikroautobusų nuoma dažniausiai yra užsakoma pažintinėms kelionėms.

Puslapis 10 iš 78
Web Analytics