Praėjusią savaitę Vykdomajame komitete buvo svarstomi klausimai dėl visų amžiaus grupių čempionatų baigties ir Ataskaitinės konferencijos vykdymo. Buvo gauta nemažai nuomonių bei pasiūlymų, kurie buvo susisteminti į tris svarstomus variantus, iš kurių vienas surinko Vykdomojo komiteto narių balsų daugumą ir buvo priimti sprendimai.
Puslapis 4 iš 111
Web Analytics