Lietuvos kultūros taryba 2022 metų birželio mėnesį skyrė dalinį finansavimą projektui „Šiaudinis sodas – amžinas variklis“, kurio tikslas - skatinti tikslines grupes nuosekliai pažinti ir vertinti unikalius paprotinės liaudies dailės kūrinius, integruojant etninės kultūros veiklas į formalaus ir neformalaus ugdymo procesą, perimant šiaudinių sodų pynimo…
Puslapis 2 iš 79