Gegužės 15d. Juozo Lukšos mokymo centre Rukloje baigėsi šarvuočio M113 vado kursas. Šio kurso tikslas yra parengti Lietuvos kariuomenei kompetentingą kovinės technikos vadą, taip pat suteikti kurso klausytojui reikalingų žinių ir įgūdžių, kad jis gebėtų vadovauti šarvuočio vairuotojui ekstremaliomis gamtinėmis ir kovinėmis sąlygomis šviesiu ir…
1957 m. rugsėjį Strebeikių pradinėje mokykloje, vedamas mamos, pasirodė guvus juodbruvas berniukas, atėjęs iš už sraunios Lankesos plytinčio Juciunkų kaimo. Mokytojas Ipolitas Rimkevičius jau pažinojo savo būsimus pirmokus ir jų tėvelius, tad, ilgai nesvarstęs, vaikinuką pasodino į pirmą suolą, šalia su tėvu atskubėjusio kito strebeikiečio.
Puslapis 6 iš 39
Web Analytics