1957 m. rugsėjį Strebeikių pradinėje mokykloje, vedamas mamos, pasirodė guvus juodbruvas berniukas, atėjęs iš už sraunios Lankesos plytinčio Juciunkų kaimo. Mokytojas Ipolitas Rimkevičius jau pažinojo savo būsimus pirmokus ir jų tėvelius, tad, ilgai nesvarstęs, vaikinuką pasodino į pirmą suolą, šalia su tėvu atskubėjusio kito strebeikiečio.
Batėgaloje (Kulvos sen.) gyvenantis Valeras Mikalauskas įžengė į įdomų gyvenimo etapą – įveikęs konkursą, praėjusių metų pabaigoje jis paskirtas vadovauti Šilų seniūnijai. Seniūnas, laikydamasis nuostatos – „visada ieškok būdų padėti, o ne priežasčių atsisakyti“, susipažįsta su gyventojais, dėlioja ateities planus ir tikisi sėkmingų rezultatų. Jį…
Lietuvoje yra daug koplytstulpių, paminklinių akmenų, kitokių objektų, kurie primena svarbius istorinius įvykius ir yra prižiūrimi valstybės. Iki mūsų dienų išlikę trys paminklai Baro konfederacijai atminti. Vienas jų stovi Normainių II kaime (Žeimių sen.) Redakcija  gavo Šėtos Švenčiausiosios Trejybės parapijos kun. Roberto Gedvydo Skrinsko laišką,…
Puslapis 14 iš 47
Web Analytics