14-ojo darbotvarkės klausimo svarstyme dėl Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo, buvo pateikti du projektai. Savivaldybės administracijos siūlomame projekte, lėšas vietinės reikšmės keliams buvo siūloma skirstyti 60 proc. miestui ir 40 proc. kaimui. Alternatyvųjį, siūlydamas išlyginti tarp miesto…
Kaip jau tapo įprasta, net tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimas nepraėjo ramiai. Remigijus Osauskas opozicinių frakcijų vardu pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės 19-ąjį klausimą „Dėl UAB „Jonavos paslaugos“ administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų valymo ir priskirtų teritorijų tvarkymo mokesčio tarifo patvirtinimo“. Tarybos nario teigimu, nors suma…

Ačiū už paramą ir pagalbą

Pirmadienis, 23 December 2019 13:38 Parašė
Jonaviečių karų dalyvių asociacija „Pagarba“ buvo įkurta 2015 m. gruodžio 29 d. reorganizavus Antrojo pasaulinio karo dalyvių, dalyvavusių antihitlerinės koalicijos pusėje organizaciją, kuri pakvietė visų karų dalyvius sukurti vieną organizaciją. Asociacijoje susibūrė Afganistano karo dalyviai ir nemažas būrys visų kitų karinių konfliktų dalyvių, karo tarnybos…
Puslapis 9 iš 70
Web Analytics