Praėjusį ketvirtadienį vykusio rajono tarybos posėdžio metu svarstytos ir pritarta mero, administracijos direktoriaus,  rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Jonavos r. Batėgalos universalaus daugiafunkcio centro ir Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos, Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitoms; patvirtinti Jonavos Senamiesčio…
Ilgus šimtmečius lietuvių liaudies architektūroje ypač svarbią vietą užėmė memorialiniai paminklai – stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kryžiai. Memorialiniai paminklai buvo statomi iš akmens, plytų, kalami iš geležies. Tačiau daugiausia buvo medinių paminklų. Dažnai jie užbaigiami geležinėmis viršūnėmis.
Puslapis 7 iš 76
Web Analytics