Rajono Savivaldybės Tarybos opozicijai pareiškus nepasitikėjimą vicemeru Eugenijumi Sabučiu, vasario 14 d. klausimas buvo apsvarstytas neeiliniame rajono Tarybos posėdyje. Slapto balsavimo rezultatai sužlugdė opozicijos siekį atleisti mero pavaduotoją iš pareigų: iš 23 posėdyje dalyvavusių politikų 15 stojo E. Sabučio pusėn., 7 balsavo už atstatydinimą, vienas…
Opozicija, gavusi parengtą biudžeto projektą ir nesutikdama su kai kuriais siūlymais, tokiais kaip reprezentacinėms išlaidoms skiriama 40 tūkst., užsakomai spaudai ir televizijai – 34 tūkst. ir sukurta papildoma eilutė „savivaldybės įvaizdžio formavimui“, kuriam papildomai skiriama dar 35 tūkst. eurų, bei tris kartus padidintos lėšos miesto…
Mąstyk globaliai – veik lokaliai...Toks Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokytojų komandos credo, sugrįžus iš mokymų Latvijoje pagal Erasmus+ KA2 projektą „Sveika ir saugi ugdymosi aplinka mokykloje“. Penkios mokyklos mokytojos dalyvavo mokymuose Rygoje ir tobulino savo profesines, kultūrines bei kalbines kompetencijas, prieš pradedant pilotuoti projekto metu…
Puslapis 7 iš 70
Web Analytics